Powrót

Małgorzata i Andrzej Rojek z rodziną

Andrzej Rojek jest Prezydentem Amerykańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum POLIN (American Friends of POLIN Museum). Ekspert finansowy z wieloletnim doświadczeniem przez kilkadziesiąt lat związany z Wall Street. Współzałożyciel funduszu Lydian Asset Management, obecnie zajmuje się działalnością inwestycyjną w funduszach venture capital i private equity. Jest także członkiem Rady Dyrektorów Thasos Group.

Jednocześnie od wielu lat czynnie wspiera inicjatywy charytatywne w dziedzinie edukacji oraz uczestniczy w działaniach na rzecz dialogu  polsko-żydowskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powierniczej Fundacji Kościuszkowskiej i Przewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim (1979) oraz na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (1985).

Moja przygoda z Muzeum POLIN zaczęła się już ponad 10 lat temu,
kiedy to wraz z żoną Małgorzatą postanowiliśmy przekazać
pierwszą darowiznę na rzecz produkcji wystawy stałej.
Z dumą obserwowaliśmy, jak powstaje Muzeum. Z jeszcze większą
dumą obserwujemy, jak działa! Jest dla mnie zaszczytem prowadzić,
wraz z wielu innym wspaniałymi darczyńcami, American Friends
of POLIN Museum of the History of Polish Jews. Naszym celem
jest pozyskiwanie funduszy na działalność programową Muzeum,
jak również edukacja oraz upowszechnianie wiedzy o Muzeum i o jego
misji. Wspieramy także inne organizacje i projekty, które działają
na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa żydowskiego
w Polsce. Naszym partnerem strategicznym w Polsce jest
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.