Powrót

The Jewish Community Federation of San Francisco

The Jewish Community Federation and Endowment Fund jest organizacją filantropijną łączącą Żydów w rejonie Bay Area – bez względu na wiek, pochodzenie i doświadczenia życiowe. Celem organizacji jest wspólne działanie jako społeczności dla rozwoju otaczającego nas świata. Federacja współpracuje z darczyńcami, innymi organizacjami i fundacjami w celu znalezienia rozwiązania problemów,
z którymi mierzy się społeczność lokalna oraz rozwijanie innowacyjnych strategii długotrwałego, pozytywnego wpływu w najbliższym otoczeniu, w Izraelu oraz na całym świecie.

www.jewishfed.org