Powrót

The Neubauer Family Foundation w imieniu Milesa Lermana

Dar The Neubauer Family Foundation na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich poświęcony jest pamięci Milesa Lermana.

Miles Lerman (1920-2008) urodził się w Tomaszowie Lubelskim. Został wywieziony do hitlerowskiego obozu pracy, z którego udało mu się uciec, do końca wojny walczył w partyzantce. Po wojnie wyemigrował, otrzymał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Aktywnie działał na rzecz demokracji i zawsze był przekonany o konieczności walki ze skutkami totalitaryzmu.

W działalności filantropijnej koncentrował się na upamiętnianiu ofiar Holokaustu. Był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Holokaustu
w Waszyngtonie i przewodniczącym działającego przy tym muzeum Komitetu ds. Kontaktów Międzynarodowych (który negocjował
z ówczesnymi władzami komunistycznymi prawo do sprowadzenia pamiątek z okresu Holokaustu i dostępu do zamkniętych archiwów). Miles Lerman zbierał środki na budowę waszyngtońskiego Muzeum,
a w latach 1993–2000 pełnił funkcję przewodniczącego rady Muzeum.

Następnie Miles Lerman zaangażował się w działania na rzecz budowy pomnika i ośrodka edukacji dla upamiętnienia pół miliona ofiar obozu
w Bełżcu. Spotkał się m.in. z papieżem Janem Pawłem II, zwracając się do niego o wsparcie projektu. Miles Lerman był ponadto członkiem Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Po upadku komunizmu Miles Lerman współpracował z bliskimi sobie ideologicznie środowiskami w Polsce, działając na rzecz pojednania między Polakami
a Żydami. Wierzył w moc edukacji oraz rolę instytucji kulturalnych, takich jak Muzeum Historii Żydów Polskich. Za swoją działalność
i wysiłki na rzecz wzmacniania roli Polski w USA Miles Lerman został
w 2004 roku odznaczony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zdjęciu: Jeanette Lerman Neubauer i Joseph Neubauer