Powrót

Tomek Ulatowski

Tomek (Tomasz) Ulatowski, absolwent Szkoły Morskiej w Szczecinie
i University of California Berkeley; ma ponad 37 lat doświadczenia
w bankowości i zarządzaniu inwestycjami. W 1969 roku wyemigrował
z Polski do Stanów Zjednoczonych, gdzie skończył studia i zaczął pracę w bankowości w Kalifornii. W 1991 roku założył firmę inwestycyjną w San Francisco i od 1996 roku jest zaangażowany w inwestycje w Polsce. Ufa, że Muzeum może zmienić sposób patrzenia na historię.

Tomek Ulatowski i Ygal Ozechov są pomysłodawcami i darczyńcami Programu Wymian Młodzieży Polska-Izrael (PIYE).