Powrót

Carmit i Ygal Ozechov

Ygal Ozechov, finansista i ekonomista, ma za sobą 24 lata doświadczenia w inwestowaniu. Absolwent University of Illinois oraz University of Chicago. Zawodowo zajmuje się inwestycjami i rozwojem średnich
i dużych przedsiębiorstw. Od ponad 17 lat działa biznesowo w Polsce. Wsparł Muzeum, ponieważ jest zdania, że zbuduje ono nową, silną więź pomiędzy młodymi Polakami i Żydami.

Muzeum jest dla mnie żywym organizmem, który swoim działaniem wokół pogłębiania wiedzy o złożoności i bogactwie historycznych katolicko-
-żydowskich relacji w Polsce buduje nową, silną więź pomiędzy młodymi Polakami
i Żydami – Ygal Ozechov.