Powrót

Delegacja Ambasadorów stałych przy ONZ w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

We wtorek 29 stycznia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN miała miejsce niezwykła wizyta – delegacja ambasadorów około trzydziestu państw – stałych przedstawicieli przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku obejrzała wystawę stałą oraz wzięła udział w uroczystej kolacji zorganizowanej w majestatycznym holu głównym Muzeum.

Członkami delegacji byli także prezydenci organizacji American Zionist Movement oraz International March of the Living. Wizyta odbyła się z inspiracji i pod przewodnictwem Ambasadora Danny Danona, stałego przedstawiciela państwa Izrael przy ONZ.

W kolacji udział wzięli dyrektor Muzeum POLIN i jego zastępcy oraz liczni goście honorowi: Bartosz Cichocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, założyciele Muzeum: Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy i Piotr Wiślicki, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,  J.E. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, Zastępca Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Eric Green,  profesor Adam Daniel Rotfeld, członek Rady Muzeum POLIN, rabin Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, Grzegorz Jankilewicz, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN oraz Jacek Chodorowicz, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską.

Organizacja kolacji była możliwa dzięki wsparciu Pana Grzegorza Jankilewicza, Znamienitego Darczyńcy Muzeum POLIN.

Foto: Magdalena Starowieyska, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN