Powrót

Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 19 maja 2019 roku