Powrót

Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 21 maja 2017 roku