Powrót

Uchwały przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w dniu 6 września 2020 roku