Powrót

Jan Jagielski patronem Komisji Grantowej SŻIH

Z dumą informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z zespołem Komisji Grantowej podjął decyzję o nadaniu jej imienia Jana Jagielskiego.

Zmarły w tym roku Jan Jagielski był wieloletnim członkiem Zarządu Stowarzyszenia, kierownikiem Pracowni Dokumentacji Dziedzictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego, a przede wszystkim – niestrudzonym badaczem, opiekunem i działaczem na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

Zawsze opowiadał się za wsparciem lokalnych aktywistów i społeczników, bez których opieka nad materialnym dziedzictwem Żydów byłaby niemożliwa. Sam wspierał ich wielokrotnie, służąc radą i pomocą – nie było w Polsce osoby zajmującej się ochroną dziedzictwa żydowskiego, która nie przeszłaby przez jego pracownię (obecnie noszącą jego imię) w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Komisja Grantowa Stowarzyszenia od lat wspiera inicjatywy mające na celu upamiętnienie historii i dziedzictwa żydowskiego – działania tak bliskie sercu Jana Jagielskiego. Cieszymy się, że od dziś będzie ona nosiła jego imię, kontynuując swą misję wspierania małych projektów przynoszących wielką zmianę.