Powrót

Kondolencje dla Państwa Anny Woźniak-Starak i Jerzego Staraka

Kondolencje

Państwu Annie Woźniak-Starak i Jerzemu Starakowi

najszczersze wyrazy współczucia

z powodu tragicznej śmierci syna Piotra

składają

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

oraz

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN