Powrót

Kuchnia dla Ukrainy

W ramach działań wokół wystawy “Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna” wspólnie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizujemy systemowe wsparcie dla osób przebywających w warszawskich ośrodkach dla uchodźców z terenów objętych wojną.

Specjalnie dla nich restauracja “Warsze” przygotowuje i dostarcza darmowe obiady. Ciepłe dania kuchni żydowskiej dotrą więc bezpośrednio do tych, którzy dzisiaj najbardziej tego potrzebują.

Musimy jednak poprosić Państwa o wsparcie.

Wesprzeć mogą nas Państwo na jeden z czterech sposobów: 

1. Poprzez przekazanie darowizny przez PayPal

2. Przekazując środki na konto naszego Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

PL 87 1240 6247 1111 0000 4975 6324 (Bank Pekao SA)

Tytuł przelewu: “Kuchnia” 

3. Uczestnicząc w zbiórce publicznej “Kuchnia dla Ukrainy”. Środki do puszek zbierane będą od 14 marca 2022 roku w kilku specjalnie oznaczonych miejscach w Muzeum POLIN 

4. Poprzez zakup specjalnej cegiełki o nominale 20 zł, w muzealnej restauracji “Warsze” 

Każde zebrane 20 złotych to jeden dwudaniowy obiad przekazany potrzebującym (głównie kobiety i dzieci), przebywającym w ośrodku przejściowym przy ul. Rzymowskiego w Warszawie. 

Dziękujemy za Państwa wsparcie!