Powrót
Członek Zarządu

Jan Jagielski

jjagielski@szih.org.pl

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra geochemii
i mineralogii. Przez trzydzieści lat był pracownikiem Instytutu Chemii Przemysłowej jako adiunkt naukowo-badawczy. Jednocześnie zajmował się poznawaniem zachowanych obiektów kultury materialnej Żydów Polskich. W 1981 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce,
a w 1994 roku został jego Przewodniczącym. W 1985 roku przystąpił do Stowarzyszenia ŻIH, od 1990 roku pełnił funkcję sekretarza Zarządu Stowarzyszenia ŻIH. W 1991 roku rozpoczął pracę w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie nad utworzeniem w nim Działu Dokumentacji Zabytków.

Jest autorem licznych artykułów o cmentarzach żydowskich, współautorem Katalogu Zachowanych Synagog w Polsce i Niezatartych śladów Getta Warszawskiego. Odznaczony w 1998 roku Dyplomem Ambasady Izraela za opiekę nad zabytkami kultury żydowskiej w Polsce. Laureat Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w 2005 roku i Nagrody im I. Sendlerowej przyznawanej przez Fundację Taubego w 2009 roku.