Powrót
Członkini Zarządu

Alicja Mroczkowska

amroczkowska@szih.org.pl

Etnolożka, doktorantka na Wydziale Artes Liberales UW. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadziła zajęcia o ochronie dziedzictwa żydowskiego. Ukończyła też studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego – Miasto Historyczne”.

Prowadzi badania nad dokumentacją, ochroną i upamiętnianiem dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Zajmowała się badaniem współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce.

Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, dokumentując dziedzictwo żydowskie w Polsce i aktywnie uczestnicząc w jego ochronie. Współzałożycielka Ochotniczego Hufca Porządkowania Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej
w Warszawie im. J. Rajnfelda, a także Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich.