Powrót
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Czajka-Kalinowski

Absolwent psychologii SWPS. Był nauczycielem akademickim. Kierownik Pracowni Digitalizacji Zbiorów w Żydowskim Instytucie Historycznym. Specjalista w zakresie Humanistyki Cyfrowej oraz edukacji o procesach digitalizacji zbiorów i ich udostępniania.
Uczestniczył w realizacji projektów „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego” i „Wieloletni Program Rządowy Kultura +” oraz „Kultura Cyfrowa 2016 i 2019”