Powrót
Doradczyni Zarządu

Marta Wróbel

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Muzeum POLIN od 2006 roku. W latach 2006-2007 koordynowała pierwszą edycję programu wymian młodzieży polsko-izraelskiej PIYE. W latach 2008-2011 roku zajmowała się pozyskiwaniem funduszy korporacyjnych. Od roku 2011 jako dyrektor wykonawczy ds. pozyskiwania funduszy koordynowała kluczowy projekt fundraisingowy – kampanię na rzecz produkcji wystawy stałej Muzeum POLIN. Od roku 2015 – jako Dyrektor ds. Rozwoju pozyskuje darowizny na bieżącą działalność programową Muzeum, w tym kluczowe projekty wystawiennicze, edukacyjne, badawcze i kulturalne. Stworzyła unikatowy model działania oparty na wysokich standardach w zakresie transparentności oraz relacji z darczyńcami, jednocześnie uwzględniający specyfikę relacji polsko-żydowskich.

Z wykształcenia filolog oraz animator kultury. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka International Visitor Leadership Program amerykańskiego Departamentu Stanu. W 2015 roku otrzymała z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej za wkład w tworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.