Powrót

Marian Turski ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Muzeum POLIN

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia przez kolejne 5 lat będzie przewodniczył nowej Radzie Muzeum POLIN.

18 kwietnia 2018 roku obdyło się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Podczas spotkania, wybierano min. nowego Przewodniczącego Rady na najbliższą kadencję (2018-2022). Kandydatura Mariana Turskiego, zaproponowana przez członka Rady i Znamienitego Darczyńcę Muzeum, Zygmunta Rolata, została jednogłośnie przyjęta przez wszystkich członków. Marian Turski był Przewodniczącym Rady również w poprzedniej kadencji, w latach 2013-2018. Rada wybrała także dwoje Wiceprzewodniczących – Panią Renatę Wiśniewską oraz Pana Artura Hofmana.

Czytaj więcej
Marian Turski przewodniczącym Rady Muzeum POLIN

Podczas pierwszego posiedzenia nowo powołana Rada Muzeum POLIN wybrała przewodniczącego. Został nim ponownie Marian Turski. Wyłoniono także zastępców: Aldonę Machnowską-Górę, wiceprezydentkę Miasta st. Warszawy oraz Artura Hofmana, prezesa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Chanuka 5779 - zaproszenie

Stowarzyszenie ŻIH zaprasza na uroczystość zapalenia pierwszej świecy chanukowej.

Możliwość przekazania 1% podatku na Stowarzyszenie

Przypominamy o możliwości przekazania 1% na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny