Powrót

Marian Turski został honorowym obywatelem Warszawy

To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia ŻIH otrzymał za zasługi na rzecz utrwalania historii stolicy i jej mieszkańców, Polaków i Żydów.

Honorowe obywatelstwo otrzymały także Halina Birenbaum i Krystyna Budnicka.

Rada Miasta doceniła zaangażowanie i wieloletnią pracę Mariana Turskiego na rzecz powstania Muzeum Historii Żydów Polskich, „niezwykłej instytucji kultury na mapie Warszawy, Polski i świata” – jak napisano w uzasadnieniu wyróżnienia. Znany historyk i publicysta, od 2009 r. przewodniczy Radzie Muzeum, a w październiku 2014 r. uroczyście otworzył wystawę stałą poświęconą tysiącletniej historii Żydów na ziemiach polskich.

Marian Turski to człowiek-instytucja. Urodził się w 1926 r. Druskiennikach jako Mosze Turbowicz. Miał 14 lat, kiedy trafił do łódzkiego getta. W 1944 r. jednym z ostatnich transportów został wywieziony do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie zamordowano mu rodziców i brata. W 1945 r. przeżył dwa marsze śmierci więźniów: w styczniu z Auschwitz do Buchenwaldu, a w kwietniu z Buchenwaldu do Theresienstadt, gdzie 9 maja doczekał wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Po II wojnie światowej zamieszkał w Warszawie, skończył historię i zajął się dziennikarstwem. W latach 50. kierował redakcją Sztandaru Młodych. W 1957 r. za odmowę publikacji artykułu wstępnego pochwalającego zamknięcie tygodnika Po prostu stracił to stanowisko. Rok później został kierownikiem działu historycznego tygodnika Polityka i jest nim do teraz, dostarczając czytelnikom publicystykę na najwyższym poziomie.

Panie Marianie, jesteśmy dumni i gratulujemy!

Czytaj więcej
Chanuka 5779 - zaproszenie

Stowarzyszenie ŻIH zaprasza na uroczystość zapalenia pierwszej świecy chanukowej.

Możliwość przekazania 1% podatku na Stowarzyszenie

Przypominamy o możliwości przekazania 1% na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską | 22-26 sierpnia | Kazimierz Dolny

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską odbędzie się między 22 a 26 sierpnia w Kazimierzu Dolnym