Powrót

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dwukrotnie wyróżnione w konkursie Sybilla 2018

Muzeum POLIN z prestiżowymi wyróżnieniami.

Wczorajszy wieczór był bardzo udany dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także dla naszego Stowarzyszenia. Podczas uroczystej gali 39. edycji konkursu Sybilla 2018 w Łazienkach Królewskich w Warszawie, Muzeum POLIN zostało wyróżnione w dwóch kategoriach: Edukacja i Zarządzanie. Kapituła nagrody nagrodziła akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” oraz koncert „Łączy nas pamięć”, zrealizowane w ramach 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, a także portal Wirtualny Sztetl, będący jedną z największych baz informacyjnych o przedwojennych żydowskich społecznościach na ziemiach polskich. Realizacja obu projektów była możliwa dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, za co otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy.

Portal Wirtualny Sztetl został założony w 2008 roku i do 2012 roku był rozwijany właśnie przez Stowarzyszenie. W 2012 roku został przekazany Muzeum POLIN jako dar Stowarzyszenia. Dzięki darczyńcom, między innymi Tomkowi Ulatowskiemu i Ygalovi Ozechovowi oraz Fundacji KORET, pozyskanym przez Stowarzyszenie, portal został zrewitalizowany i stale rozwija swój zasób historiograficzny.

Gratulujemy Muzeum POLIN, członkom zespołu i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację nagrodzonych projektów oraz pozostałym laureatom tegorocznej edycji nagrody.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla to ogólnopolski coroczny konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów. Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza edycja odbyła się w 1980 roku.

Więcej informacji o konkursie i laureatach można znaleźć na stronie internetowej: (http://konkurssybilla.nimoz.pl/)