Powrót

Przedstawiciele Stowarzyszenia ŻIH przyjęci przez wicepremiera – ministra Kultury Piotra Glińskiego

W spotkaniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Wicepremierem i Ministrem Kultury, prof. Piotrem Glińskim oraz Wiceministrem Jarosławem Sellinem wzięli udział Przewodniczący Stowarzyszenie, Piotr Wiślicki, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenie, Marian Turski oraz członek Zarządu Stowarzyszenie, Maciej Kozłowski.

7 lutego doszło do spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia ŻIH z Wicepremierem, Ministrem Kultury Piotrem Glińskim i Wiceministrem Kultury Jarosławem Sellinem.

W spotkaniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Wicepremierem i Ministrem Kultury, prof. Piotrem Glińskim oraz Wiceministrem Jarosławem Sellinem wzięli udział Przewodniczący Stowarzyszenie, Piotr Wiślicki, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenie, Marian Turski oraz członek Zarządu Stowarzyszenie, Maciej Kozłowski.

Przedstawiciele SŻIH zostali zaproszeni na 7 lutego przez pana Premiera Piotra Glińskiego oraz Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina na spotkanie do siedziby ministerstwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17. Rozmowa miała dotyczyć obsady stanowiska dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego powołania, zgodnie z umową założycielską, dokonuje MKiDN po uzyskaniu akceptacji dwóch pozostałych Założycieli – Miasta st. Warszawy oraz SŻIH.

Z ramienia SŻIH w spotkaniu udział wzięli – przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Piotr Wiślicki, który uzyskał od Prezydenta miasta st. Warszawy pełnomocnictwo do reprezentowania stanowiska Miasta podczas spotkania oraz Marian Turski i Maciej Kozłowski. Zaczęli przypomnienia, że wspólnym kandydatem SŻIH i Miasta st. Warszawy pozostaje prof. Dariusz Stola. Następnie przedstawili argumenty za powołaniem profesora Stoli na stanowisko dyrektora, wśród których najważniejsze były:

– wygranie konkursu rozpisanego na wniosek Ministerstwa i umowa z panem Premierem Glińskim, że powoła kandydata, który zyska najwięcej głosów komisji konkursowej;

– dorobek Profesora Stoli jako dyrektora Muzeum, wymieniono ponownie najważniejsze sukcesy instytucji pod jego kierownictwem, w tym osiągnięcia w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz najważniejsze światowe nagrody przyznane muzeum w dziedzinie muzealnictwa;

– dorobek naukowy Profesora Stoli jako wybitnego historyka i badacza relacji polsko-żydowskich o międzynarodowym autorytecie.

Przedstawiciele SŻIH argumentowali także, że powołanie profesora Stoli byłoby najlepszym rozwiązaniem dla Polski z perspektywy relacji polsko-żydowskich, z racji olbrzymiego autorytetu, jakim cieszy się on  wśród darczyńców Muzeum, społeczności żydowskiej nie tylko w naszym kraju, ale także Izraelu, USA i Europie, czego wyrazem są listy poparcia dla Pana Profesora skierowane do Założycieli Muzeum przez najważniejsze światowe organizacje żydowskie.

Po wysłuchaniu argumentacji przedstawicieli SŻIH  wicepremier Gliński przekazał oficjalnie stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Organizatora Muzeum. Powołując się na wolę obozu politycznego, który reprezentuje poinformował, iż Ministerstwo nie zgodzi się na powołanie profesora Stoli na stanowisko dyrektora, tym samym nie może on otrzymać z rąk Ministra nominacji.

Przedstawiciele SŻIH poinformowali wicepremiera Glińskiego, że przekażą stanowisko MKiDN Prezydentowi Miasta st. Warszawy.

Stanowisko MKiDN ponownie potwierdził telefonicznie wieczorem 7 lutego min. J. Sellin Przewodniczącemu Piotrowi Wiślickiemu.