Powrót

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia reprezentują różne środowiska. Są to zarówno Żydzi, jak i Polacy, obywatele różnych krajów, przedstawiciele różnych wyznań, a także osoby niewierzące. Wszyscy oni – w duchu otwartości i zrozumienia – wspólnie działają na rzecz ochrony 1000-letniej spuścizny Żydów polskich.

Sympatyków i osoby wspierające naszą działalność zachęcamy do przyłączenia się. Członkiem Stowarzyszenia ŻIH może być każdy, kto pragnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkostwo uzyskuje się na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej po złożeniu przez zainteresowaną osobę deklaracji członkowskiej, popartej podpisami dwóch członków wprowadzających o co najmniej trzyletnim stażu członkowskim w Stowarzyszeniu.

Członkowie Stowarzyszenia ŻIH mają obowiązek opłacenia składki członkowskiej. W bieżącym roku opłata składki członkowskiej wynosi 30 złotych (opłata roczna). Wpłaty składki można dokonać przelewem na konto:

87 1240 6247 1111 0000 4975 6324 (Bank PEKAO S.A.)

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

  1. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „składka członkowska imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka”.