Powrót

Odszedł Zygmunt Rolat

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zygmunta Rolata, Darczyńcy Założyciela Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, twórcę i wielkiego przyjaciela Muzeum.  

W tym smutnym dniu wspominamy jego dokonania i jego słowa, które dla nas są nie tylko pełnymi mądrości słowami świadka historii, ale także przypomnieniem i przewodnikiem w dalszych działaniach: 

Żydzi żyją w Polsce od tysiąca lat. Gdy Hiszpania i Portugalia wypędziły swoich Żydów, Polska zaprosiła ich do siebie i godnie przyjęła. I byliśmy w Polsce przez całe wieki – na dobre i złe. Żydzi walczyli za Polskę, byli motorem jej rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Żydzi z Polski zdobywali nagrody Nobla, rozwijali świat i zbudowali Państwo Izrael. 

Moje dzieci i wnuki, młodzi Żydzi na całym świecie i polska młodzież muszą o tym wiedzieć, a pamięć o polskich Żydach musi przetrwać! I to właśnie stanowi rację bytu naszego Muzeum. Jestem przekonany, że każdy Żyd, który odwiedzi nasze Muzeum, poczuje dumę z dokonań swoich przodków, a wszyscy nareszcie będą mogli poznać historię Żydów w Polsce. 

Zygmunt Rolat był nowojorskim biznesmenem, urodzonym 1 lipca 1930 r. w Częstochowie. Był filantropem, działaczem na rzecz kultury i dialogu polsko-żydowskiego, mecenasem wielu wydarzeń związanych z tematyką żydowską odbywających się w Polsce, m.in. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera i Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Był Honorowym Przewodniczącym amerykańskiej organizacji Friends of the Cracow Jewish Culture Festival.  

Był Znamienitym Darczyńcą Muzeum Historii Żydów Polskich, jednym z pierwszych i najważniejszych donatorów tej instytucji, członkiem Rady Muzeum i Współprzewodniczącym Północnoamerykańskiego Komitetu Wspierania Muzeum, później American Friends of POLIN Museum. Był Prezydentem Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków, Honorowym Obywatelem Miasta Częstochowy, a także Przewodniczącym American Friends of the Shalom Foundation. Przez wiele lat wspierał Filharmonię Częstochowską, był sponsorem 8. Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana – innego wielkiego częstochowianina, którego był wielkim admiratorem. Wśród wielu innych działań na rzecz kultury wspomnieć należy również wsparcie udzielane Teatrowi Wielkiemu-Operze Narodowej w Warszawie. 

W czasie okupacji niemieckiej stracił matkę i starszego brata. W 1946 r. został wyzwolony z obozu pracy przymusowej HASAG, w 1948 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Był absolwentem Uniwersytetu Cincinnati i Uniwersytetu Nowojorskiego. Prezydentem Oxford International Corporation – firmy zajmującej się eksportem z USA do Europy, na Bliski i Daleki Wschód, Australii i Afryki. Był Członkiem Rady Nadzorczej Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie w Izraelu, członkiem Rady Instytutu Badań nad Holokaustem im. Davida S. Wymana, Rady Doradczej Fundacji Kościuszkowskiej, Rady Centrum Taubego, Taube Foundation for Jewish Life and Culture, Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Żydowskiego Dziedzictwa w Polsce oraz Rady Prezydenckiej Graduate Theological Union w Berkley w Kalifornii. Był dumny z tytułu Mecenasa Sztuki, który dostał od rodzinnej Częstochowy, Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 15 kwietnia 2008 r. oraz Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 24 września 2013 r. w Nowym Jorku.