Powrót

Ogłoszenie o pomocy i wsparciu dla osób ocalałych z Holokaustu w Polsce

Na prośbę Komisji Pomocy Społecznej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP dzielimy się informacją o pomocy i wsparciu dostępnych w 2021 roku dla osób ocalałych z Holokaustu w Polsce.

Pomoc dla ofiar Holokaustu w Polsce realizowana jest od ponad 20 lat przez Komisję Pomocy Społecznej oraz Dział Pomocy Społecznej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Pomoc ta udzielana jest niezależnie od przynależności do gminy czy organizacji żydowskiej oraz niezależnie od wyznania. Jedynym warunkiem jest posiadanie statusu osoby ocalałej z Holokaustu.

Środki na pomoc pochodzą z organizacji Claims Conference, która zajmuje się również wypłatami odszkodowań dla poszkodowanych w Holokauście.

W ramach programów pomocy dla ofiar Holokaustu możliwe jest otrzymanie wsparcia na:

 •  usługi domowe (pomoc domowa i pielęgnacja)
 •  leczenie i rehabilitację
 • likwidację zagrożeń i barier oraz instalowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy dla osób niepełnosprawnych
 • pomoc zimowa (opał)
 • leki i środki pielęgnacyjne
 • żywność
 • transport
 • turnus rehabilitacyjno- wypoczynkowy
 • spotkania socjalno- kulturalno- edukacyjne

W ramach pracy socjalnej realizowane są:

 • wsparcie w organizowaniu usług domowych oraz pielęgnacji w warunkach domowych
 • rzecznictwo interesów
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do ubiegania się o odszkodowania z tytułu prześladowań nazistowskich oraz dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy

Dodatkowo beneficjenci programów pomocy dla Ofiar Holokaustu mogą korzystać z pomocy wolontariuszy (odwiedziny, „ciepłe telefony”, inne)

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programów pomocy oferowanych przez Komisję Pomocy Społecznej zapraszamy do kontaktu:

Dział Pomocy Społecznej ZGWŻ w RP

ul.Twarda 6

Tel. 22 6200676 wew. 129; 22 6522801

Email: kps@jewish.org.pl