Powrót

Ogłoszenie wyników konkursu grantowego maj 2023

Komisja Grantowa im. Jana Jagielskiego działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce rozpatrzyła w dniu 8 maja 2023 r. wnioski grantowe, które wpłynęły w ramach konkursu grantowego ogłoszonego w dniu 6 lutego 2023 r.

Spotkanie w ramach cyklu wydarzeń „Ślady Zagłębiowskich Żydów” stworzonego przez Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Grantowego SŻIH w 2022 r. Fot. Jeremi Astaszow/Astashow Studio

Spośród 93 zgłoszonych projektów Komisja zdecydowała o przyznaniu dofinansowania 24 z nich na łączną kwotę 170 000,00 zł:

1. Fundacja Kultury Zbliżenia na projekt: ZBLIŻENIA – XI FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ w kwocie 8 000,00 zł

2. Fundacja EDM na projekt: “Mimo wszystko – Szalom” w kwocie 8 000,00 zł

3. Europejski Instytut Kultury na projekt: Sefer Falenic – konsultacje językowe i merytoryczne tłumaczenia z jidysz na język polski w kwocie: 4 500,00 zł

4. Jewish Przysucha na projekt: Żydowskie dziedzictwo Przysuchy – Cmentarz etap III w kwocie 8 000,00 zł

5. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na projekt: Uporządkowanie terenu cmentarza żydowskiego w Mińsku Mazowieckim w kwocie 8 000,00 zł

6. Stowarzyszenie im. Ireneusza Ślipka na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w Warcie na projekt: Wycieczka w przeszłość – stała wystawa zamieszczona na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego w Warcie w kwocie 5 400,00 zł

7. Miejskie Centrum Kultury w Płońsku na projekt: Przywracamy pamięć o dawnej społeczności żydowskiej w Płońsku – warsztaty edukacyjne w płońskim “Domu pamięci” w kwocie 7 500,00 zł

8. FUNDACJA ZIKARON na projekt: Publikacja Sefer Zikaron Wołomin – Księgi Pamięci Żydów Wołomińskich w kwocie 8 000,00 zł

9. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej na projekt: Apt miasto którego nie ma w kwocie 8 000,00 zł

10. Fundacja Ner Tamid – Wieczne Światło na projekt: SZTETL FALENICA – Festiwal Kultury Żydowskiej Linii Otwockiej – 1. Edycja w kwocie 8 000,00 zł

11. Instytut Mieczysława Wajnberga na projekt: Domówka u Mietka Wajnberga – ożywienie kamienicy przy Żelaznej 66. Trzecia edycja wydarzenia. w kwocie 6 500,00 zł

12. Fundacja “Atelier of Skills” na projekt: Wspomnienie społeczności żydowskiej z Tuszyna w kwocie 4 000,00 zł

13. Fundacja TRES na projekt: Wbrew uprzedzeniom – 85. rocznica deportacji POLENAKTION w kwocie 8 000,00 zł

14. Fundacja Kalanter na projekt: “Disturb the silence” w kwocie 8 000,00 zł

15. Miejski Ośrodek Kultury, Turystki i Sportu w Otwocku na projekt: Oznaczenie granic otwockiego getta w kwocie 8 000,00 zł

16. Fundacja Nobiscum na projekt: Szenwic. Historia jednej rodziny w kwocie 3 800,00 zł

17. Brama Cukermana na projekt: Bojowniczki i bojownicy w gettach w Będzinie i Sosnowcu w kwocie: 8 000,00 zł

18. Muzeum Ziemi Rawickiej na projekt: Plac Rawickiej Synagogi – upamiętnienie społeczności rawickich Żydów w kwocie 8 000,00 zł

19. Ośrodek “Brama Grodzka- Teatr NN” na projekt: Motel, syn kantora – wystawa prac dzieci ze Szkoły in. I.L.Pereca w kwocie 6 000,00 zł

20. Koniński Teatr Tańca – Konin Dance Theatre na projekt: Spektakl taneczny “Sztetl” w kwocie 8 000,00 zł

21. Stowarzyszenie Wińsko dla Edukacji na projekt: Przedwojenna społeczność żydowska w Wińsku – poznajemy historię miejscowości z kart książki Rity Steinhardt – Botwinick „Wińsko 1933 – 1946” w kwocie 6 500,00 zł

22. FUNDACJA KAMERA DAWIDA WJFF.PL na projekt: 21. WARSZAWSKI FESTIWAL FILMÓW O TEMATYCE ŻYDOWSKIEJ – KAMERA DAWIDA w kwocie 8 000,00 zł

23. Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych “SocLab” na projekt: Wspólne dziedzictwo. Społeczne organizacje żydowskie w Białymstoku. w kwocie 6 000,00 zł

24. Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie na projekt: Synagoga w kwocie 7 800,00 zł

Serdecznie gratulujemy!