Powrót

Oświadczenie Dariusza Stoli w sprawie braku nominacji na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na prośbę Profesora Dariusza Stoli przekazujemy do publicznej informacji jego oświadczenie skierowane do Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (SŻIH), Piotra Wiślickiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego w odpowiedzi na wspólne wystąpienie dwojga założycieli Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z 29 stycznia 2020 r.

Pan Profesor podziękował za to oświadczenie oraz stwierdził, że po przemyśleniu reakcji na nie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „kierując się dobrem muzeum, doszedłem do wniosku, że moja osoba nie powinna być przeszkodą do osiągnięcia minimum porozumienia między założycielami Muzeum, niezbędnego do jego funkcjonowania”.

Z tego powodu postanowił wydać własne oświadczenie, które przekazujemy poniżej.

Spór pomiędzy założycielami Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Miastem Warszawa i Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny z drugiej- znalazł się w krytycznym momencie. Blisko rok temu, gdy kończyła się moja kadencja jako dyrektora Muzeum, trzej założyciele zawarli umowę, że dyrektora na następną kadencję wybiorą w drodze otwartego konkursu. 10 maja 2019 roku powołana przez nich Komisja Konkursowa wskazała mnie jako zwycięzcę tego konkursu. Choć od tego czasu upłynęło ponad osiem miesięcy, Minister nie mianował mnie na stanowisko, uzasadniając swą bezczynność fałszywymi pretekstami.

W ostatnich dniach, po wielokrotnych próbach nawiązania rozmów z Ministrem, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i przewodniczący SŻIH Piotr Wiślicki wydali wspólne oświadczenie protestujące przeciw niedotrzymaniu przez Ministra powyższej umowy. Ministerstwo Kultury zbyło je zdawkową i ogólnikową odpowiedzią. Oznacza to jawne już złamanie umowy między założycielami. Są podstawy by sądzić, że takie postępowanie Ministra jest też niezgodne z prawem.

Widząc szkody, które Muzeum już poniosło i zagrożenia, które przed nim stoją, pragnę oświadczyć, że dla jego dobra gotów jestem zaakceptować takie warunki, które pozwolą na zażegnanie kryzysu. Jestem gotów powstrzymać się od realizacji przysługujących mi praw pod warunkiem porozumienia wszystkich założycieli Muzeum, niezbędnego do dalszego funkcjonowania instytucji.

Serdecznie dziękuję za zaufanie i poparcie okazywane mi przez prezydenta Trzaskowskiego i przewodniczącego Wiślickiego, którzy zawsze kierowali się dobrem Muzeum. Jestem przekonany, że także w przyszłości będą poszukiwać najlepszych dla niego rozwiązań. Pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy w minionym roku przekazali mi tak wiele wyrazów solidarności, a zwłaszcza władzom SŻIH, które w porozumieniu z Prezydentem Warszawy i przy wsparciu darczyńców wytrwale zabiegało o moje mianowanie.

Dziękuję koleżankom i kolegom z Muzeum Polin, jego darczyńcom i przyjaciołom, członkom Rady Muzeum i jego Kolegiów, za zaangażowanie i życzliwość, którą wielekroć mi okazywali. Współpraca z nimi była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Proszę, aby kontynuowali swe wysiłki i wsparcie dla Muzeum – tak, by nadal realizowało ono swą wielką misję, aby „przywracać i chronić pamięć historii Żydów polskich, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata”.

Dariusz Stola

Warszawa, 10.2.2020 r.