Powrót

Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Tekst oświadczenie poniżej.

W imieniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie wypowiedziami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sugerującymi łamanie przez profesora Dariusza Stolę statutu Muzeum POLIN oraz prowadzenie przez Muzeum działalności politycznej, w czasach, gdy kierował tą instytucją.

Muzeum POLIN zostało założone przez trzy podmioty – Stowarzyszenie ŻIH, które było pomysłodawcą Muzeum i do 2005 r. prowadziło projekt samodzielnie, MKiDN oraz Miasto st. Warszawa. Każdy z nich otrzymuje roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum. Podobnie Rada Muzeum, w której zasiadają reprezentanci wszystkich współzałożycieli – ma statutowy obowiązek jego oceny. Nigdy żaden z raportów nie został zakwestionowany. Przeciwnie, kadencja profesora Stoli upłynęła pod znakiem największych sukcesów Muzeum POLIN, których wyrazem są najważniejsze na świecie i w Polsce wyróżnienia w dziedzinie muzealnictwa. Za swoją działalność instytucja była wielokrotnie, publicznie chwalona, także przez przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście program Muzeum podlega krytyce, do której wszyscy maja prawo. Nie mogę jednak zgodzić się z zarzutami Pana Premiera Piotra Glińskiego o rzekome łamanie przez prof. Dariusza Stolę prawa tj. statutu Muzeum, czy jego upolitycznienia. Uznaję te stwierdzenia za bezpodstawne, godzące w wiarygodność Muzeum, która jest warunkiem sine qua non jego istnienia.

Muszę także wyrazić zaniepokojenie i rozczarowanie brakiem dialogu między współzałożycielami Muzeum w odniesieniu do jego bieżącej sytuacji. Prośby Stowarzyszenia i Prezydenta Warszawy o spotkanie z Panem Premierem Glińskim, w celu wyjaśnienia przyczyn niepowołania prof. Dariusza Stoli, który jednoznacznie wygrał konkurs na stanowisko dyrektora, pozostają bez odpowiedzi. Ufam, że jesteśmy w stanie kontynuować rozpoczęty wiele miesięcy temu dialog i wyjaśnić wszelkie wątpliwości a Muzeum POLIN – zgodnie z wolą jego założycieli reprezentujących różne środowiska – pozostanie miejscem demokratycznej debaty, wolnym od bieżącej polityki i towarzyszących jej sporów.

Piotr Wiślicki
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce