Powrót

Oświadczenie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z dn. 22.02.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Oficjalne oświadczenie Stowarzyszenia z dnia 22 lutego 2019 r.

W imieniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce chciałbym poinformować, że wraz z miastem stołecznym Warszawą i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego osiągnęliśmy porozumienie względem procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uzgodnione zasady przeprowadzenia konkursu respektują zapisy umowy założycielskiej oraz statutu Muzeum POLIN. Gwarantują transparentność i obiektywizm oraz równy wpływ wszystkich trzech założycieli Muzeum POLIN na wybór dyrektora na nową kadencję.

W toku konsultacji z Ministerstwem Kultury i miastem stołecznym Warszawą uznano, że piętnastoosobowa komisja konkursowa będzie składać się z przedstawicieli założycieli Muzeum POLIN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie ŻIH), Rady Muzeum POLIN, związków zawodowych działających w Muzeum POLIN, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealnych oraz środowisk żydowskich. Aby zachować pełną transparentność, obiektywizm i niepodważalność wyboru kandydata wszystkie strony uzgodniły, że osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora Muzeum POLIN na czas procedury konkursowej nie będą sprawować funkcji pełniącego obowiązki dyrektora w tej instytucji.

W związku z takim postanowieniem, Zarząd Stowarzyszenia ŻIH zaproponował na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum POLIN Zygmunta Stępińskiego, obecnego zastępcę prof. Dariusza Stoli. Pozostali współzałożyciele zaakceptowali tę kandydaturę.

Zygmunt Stępiński jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat bierze czynny udział w działalności społecznej organizacji żydowskich w Polsce i za granicą. W latach 80. zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej. W Muzeum POLIN od 2012 r. jako zastępca dyrektora nadzoruje pracę działów: edukacji, komunikacji oraz sprzedaży i marketingu. Jest współtwórcą sukcesów frekwencyjnych i programowych tej instytucji. Jego nominacja na pełniącego obowiązki dyrektora gwarantuje, że prowadzone działania i programy Muzeum POLIN będą realizowane bez zakłóceń. Decyzja ta została przyjęta ze zrozumieniem przez dotychczasowego dyrektora Muzeum POLIN prof. Dariusza Stolę, który jednocześnie potwierdził, że przystąpi do konkursu.

Wierzę, że ogłoszony dziś konkurs pozwoli w jak najkrótszym czasie wybrać najlepszego kandydata na dyrektora Muzeum POLIN na nową kadencję.

 

Piotr Wiślicki

Przewodniczący Zarządu

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce