Powrót

Oświadczenie w sprawie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

W związku z odwołaniem Pani Moniki Krawczyk z funkcji Dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E Ringelbluma przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oświadcza, że w pełni akceptuje decyzję Ministerstwa oraz z nadzieją przyjmuje powołanie dr. Michała Trębacza na stanowisko p.o. Dyrektora Instytutu.

Pan dr Michał Trębacz od wielu lat zajmuje się naukowo historią społeczno-polityczną Żydów XX wieku, a pracując w Muzeum POLIN dał się poznać jako kierownik działu naukowego, który odpowiada za największy – finansowany przez Stowarzyszenie – projekt Global Education Outreach Program (GEOP), którego misją jest promowanie na arenie międzynarodowej studiów nad historią i kulturą Żydów polskich poprzez wspieranie badań i wymiany naukowej pomiędzy światowymi ośrodkami naukowymi. Jesteśmy przekonani, że dr Michał Trębacz dzięki swojemu doświadczeniu w kierowaniu zespołami nie tylko zażegna konflikt pomiędzy pracownikami Instytutu a jego dyrekcją, ale przede wszystkim przygotuje Instytut do nowych wyzwań, w tym do wyboru w drodze konkursu nowego dyrektora tej instytucji.  

Pamiętając, że jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest troska o właściwe zabezpieczanie zbiorów przekazanych w depozyt Instytutowi, liczymy na ścisłą współpracę z nowym p.o. dyrektora, a także Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad tymi zbiorami. 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, 

Piotr Wiślicki 

Przewodniczący Zarządu  

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce