Powrót

Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

My, członkowie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce sprzeciwiamy się wykluczaniu jakiejkolwiek grupy społecznej, nie ma znaczenia czy są to osoby LGBTQA+, Żydzi, Romowie, Sinti, czy przedstawiciele innych grup mniejszościowych, etnicznych, seksualnych czy religijnych.

Państwo demokratyczne powinno chronić, a nie atakować swoich obywateli. Niestety, coraz częściej obserwujemy jak najwyżsi przedstawiciele władz państwowych oraz instytucji im podległych szczują i odczłowieczają poszczególne grupy społeczne w naszym kraju. Ostatnio ataki te skupiły się na osobach nieheteronormatywnych. Postępowanie to uważamy za głęboko niemoralne i zagrażające wspólnocie, w której żyjemy. Każdy człowiek w naszym wspólnym kraju zasługuje na szacunek, zrozumienie i empatię.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce powstało z inicjatywy historyków i historyczek pragnących ratować spuściznę Żydów polskich oraz badać zbrodnie na Żydach w czasie II wojny Światowej. Wierzyli, że koszmar drugiej wojny światowej oraz Zagłady Żydów nie może się już powtórzyć. Głośno powtarzali Nigdy Więcej.

Dziś wiemy, że Historia magistra vitae [non] est. Okres powojenny pokazuje, że pomimo licznych badań i szerokiej wiedzy na temat mechanizmów dyskryminacji, które w dalszej konsekwencji prowadzą do zbrodni, ludzie wciąż je wykorzystują.

Wszystkie totalitaryzmy, wszystkie zbrodnie ludobójstwa zaczęły się od wskazania wroga. We wszystkich systemach totalitarnych najpierw stygmatyzowano werbalnie grupę osób – zwykle mniejszość, której nikt nie chciał bronić.

Nazywanie jakiejkolwiek grupy zarazą, ideologią, robakami, karaluchami, osobami nienormalnymi prowadzi do ich odczłowieczenia i wykluczenia. Musimy się temu tu i teraz przeciwstawić.

Nie bądźmy obojętni i okażmy im swoją solidarność. Apelujemy w tym miejscu do wszystkich osób, a w szczególności do przedstawicieli świata polityki, religii, kultury i nauki do wspólnego przeciwstawienia się mowie nienawiści. Do wspólnej obrony wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują.

Dziś atakowane są osoby LGBTQA+, jutro to może być każdy z nas.

Piotr Wiślicki, Przewodniczący Zarządu

Marian Turski, Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Joanna Fikus, Sekretarz Zarządu

Marek Nowakowski, Skarbnik Stowarzyszenia

Kama Dąbrowska, Członkini Zarządu

Zuzanna Hertzberg, Członkini Zarządu

Jan Jagielski, Członek Zarządu

Maciej Kozłowski, Członek Zarządu

Agnieszka Milbrandt, Członkini Zarządu

Alicja Mroczkowska, Członkini Zarządu

Jolanta Żyndul, Członkini Zarządu