Powrót

Piotr Wiślicki uhonorowany w ambasadzie Niemiec

9 czerwca, przewodniczący Zarządu naszego Stowarzyszenia, otrzymał z rąk Ambasadora Rolfa Nikela Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Ambasador „docenił tym samym jego ogromne zaangażowanie w walkę z antysemityzmem i ksenofobią oraz wkład w budowanie dialogu i porozumienia miedzy Żydami, Polakami i Niemcami.”.

Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec to jedyne niemieckie odznaczenie nadawane przez władze federalne. Od 1951 r. jest przyznawane obywatelom Niemiec i cudzoziemcom zasłużonym dla państwa niemieckiego w działalności politycznej, gospodarczej, społecznej i naukowej, w tym za wysiłki na rzecz porozumienia międzyreligijnego i międzykulturowego.