Powrót

Program Grantowy SŻIH – nabór na jesienną edycję konkursu grantowego

7 sierpnia 2023 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowania w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.

Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Polsce podczas prac inwentaryzacyjnych na jednym z żydowskich cmentarzy. Działanie zostało dofinansowane w ramach Programu Grantowego SŻIH w 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu Grantowego znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Granty – Program Grantowy SŻIH.

Konkurs w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce realizowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia oraz dzięki wsparciu darczyńców.

Nabór wniosków do konkursu trwa do 22 września 2023 r. godz. 23:59.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25 października 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!