Powrót

Program Grantowy SŻIH – nabór na nową edycję konkursu grantowego

8 lipca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowania w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Celem Programu jest zachowanie i utrwalanie pamięci o historii i kulturze Żydów oraz ochrona ich dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań lokalnych włączających miejscowe społeczności.

Inwentaryzacja 440 nagrobków z cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach przeprowadzona przez Stowarzyszenie Gliwicka 66. Projekt został dofinansowany przez Komisję Grantową SŻIH w 2021 r. Fot. Marek Panuś / Stowarzyszenie Gliwicka 66

Od tego roku wnioski można składać jedynie za pośrednictwem systemu Witkac dostępnym dla osób zarejestrowanych w systemie.

Szczegółowe informacje na temat Programu Grantowego znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Granty – Program Grantowy SŻIH.

Konkurs w ramach Programu Grantowego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce realizowany jest ze środków własnych Stowarzyszenia oraz dzięki wsparciu Urszuli i Wiesława Żyznowskich.

Nabór wniosków do konkursu trwa do 9 września 2022 r. godz. 23:59.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to 20 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!