Powrót

17. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (18-24 listopada 2019)

Grant dla Fundacji Kamera Dawida WJFF.pl na realizację projektu: „17. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (18-24 listopada 2019)”.

Głównym celem projektu jest krzewienie wiedzy o historii, kulturze i tradycji Żydów polskich, walka z antysemityzmem i ksenofobią oraz promocja filmów o tematyce żydowskiej.
Misją Fundacji jest wykorzystanie sztuki filmowej do popularyzacji wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Żydów w Polsce, Europie i na świecie, podtrzymanie pamięci o Holokauście oraz stworzenie przestrzeni dla dialogu międzykulturowego. Celem jest również tworzenie przestrzeni do prezentacji współczesnych, najnowszych i niepokazywanych komercyjnie w Polsce filmów o szeroko rozumianej „tematyce żydowskiej”. Organizacja stara się pokazywać nie tylko filmy odnoszące się do historii narodu żydowskiego i Holokaustu, które uważa za bardzo cenne, ale także filmy przedstawiające współczesne życie żydowskie na całym świecie i wszędzie tam, gdzie obecne sa żydowskie diaspory.

Tekst: Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 5.000 złotych.