Powrót

19. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz

Grant dla Fundacji Shalom na realizację 19. Międzynarodowego Letniego Seminarium Języka i Kultury Jidysz

Fundacja Shalom wraz z Centrum Kultury Jidysz Teatru Żydowskiego zorganizowała 19. Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz. Seminarium było poświęcone zagadnieniom lokalności, ekologii, polsko-żydowskim ruchom krajoznawczym oraz kulinariom. W trakcie kursów językowych była okazja do zapoznania się z rzadko omawianymi tekstami źródłowymi, odbył się także szereg tematycznych wykładów i specjalistycznych warsztatów.

W ofercie edukacyjnej nie ma propozycji, które opowiadałyby historię Żydów na Dolnym Śląsku. Celem Fundacji Urban Memory jest podniesienie świadomości o kulturze żydowskiej oraz przekazanie młodym wrocławianom wiedzy o wkładzie wrocławskich Żydów w kształtowanie miasta. Fundacja podjęła się stworzenia nowatorskich scenariuszy warsztatów i lekcji, z których będą mogli korzystać nauczyciele i edukatorzy.