Powrót

190 lat Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu

Grant dla Fundacji „Pro Arte 2002” na realizację projektu: „190 lat Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu”.

Celem projektu jest uczczenie 190-lecia Synagogi pod Białym Bocianem, miejsca niezwykle ważnego na mapie Wrocławia. Pierwsze modlitwy odbyły się tam w kwietniu 1829 r.
W ramach obchodów planowana jest wystawa poświęcona historii Starej Synagogi, jej roli w życiu wrocławskiej Gminy Żydowskiej oraz ludziom z nią związanym.
W okresie powojennym zamknięta i doprowadzona do ruiny, w roku 1995 powróciła do swej funkcji miejsca kultu, by stać się również unikatowym centrum kultury. Fundacja pragnie przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców dzieje Synagogi na tle wydarzeń historycznych z ostatnich dwóch stuleci. Celem jest również szerzenie idei szacunku i tolerancji międzyreligijnej, zwalczania przejawów antysemityzmu i ksenofobii oraz integrowania lokalnej społeczności we wspólnym zdobywaniu wiedzy o wrocławskich Żydach i ich świątyni. Obchody 190-lecia Synagogi uświetnią 21. Edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA.
Wydarzeniami towarzyszącymi będą pokazy filmów oraz seria wykładów o historii i tradycjach wrocławskich Żydów.

Tekst: Fundacja „Pro Arte 2002”

Wysokość grantu przyznanego przez Stowarzyszenie: 3.000 złotych.