Powrót

Tłumaczenie książek Hanki Grupińskiej

Grant na tłumacznie na język angielski dwóch książek Hanki Grupińskiej

Hanka Grupińska to ceniona reportażystka, której dwie ważne książki na temat powstania w getcie warszawskim: Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego oraz Odczytanie Listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej zostaną przetłumaczone na język angielski i wydane w Stanach Zjednoczonych przez Academic Studies Press. Oba tytuły są uważane przez badaczy Zagłady za podstawowe źródła na temat powstania w getcie warszawskim i często studiowane w szkołach i na uniwersytetach.