Powrót

Spotkania z Muzyką i Poezją Żydowską

Grant dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego – Fundacja na realizację projektu „Spotkania z Muzyką i Poezją Żydowską”

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja zorganizuje spotkania z muzyką i poezją żydowską dla dorosłych i młodzieży w powiecie polickim. W programie znajdą się warsztaty ze śpiewania popularnych tradycyjnych pieśni żydowskich, warsztaty nauki gry na instrumentach klezmerskich oraz warsztaty malarskie, których tematem będzie próba zilustrowania poezji żydowskiej Jehudy Amichaja, Paula Celana i Marca Chagalla. Całość zostanie zwieńczona koncertem pieśni żydowskich w wykonaniu uczestników warsztatów, połączonym z uroczystym wernisażem ich prac oraz recytacją wierszy związanych ze Szczecinem Eliasza Rajzmana i Hadasy Rubin w wykonaniu Studia Teatr.