Powrót

Bądź silny i odważny – sport żydowski w przedwojennej Warszawie

Dofinansowanie dla Fundacji im. prof.
Mojżesza Schorra na wydanie
polsko-angielskiego albumu.

Dwujęzyczny (polsko-angielski) album „Bądź silny i odważny – sport żydowski w przedwojennej Warszawie” został wydany przez Fundację im. prof. Mojżesza Schorra między innymi dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Stowarzyszenie.

Grażyna Pawlak, Daniel Grinberg i Maciej Sadowski prezentują w swojej książce, jak ważne było to zjawisko dla zrozumienia dokonujących się wówczas przemian, a także dla zrozumienia postaw i zachowań ludzkich po wybuchu II wojny światowej. Album powstał właśnie po to, by przekonać wątpiących, że udział mniejszości żydowskiej w kulturze fizycznej i życiu sportowym lat międzywojennych był nieprzypadkowy, znaczny, a przede wszystkim znaczący.

Więcej o albumie można przeczytaj tutaj.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 14 000 złotych