Powrót

Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi

Grant dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej na realizację projektu „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi”

W ramach projektu „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi” Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej przygotuje edukacyjną wystawę czasową dotyczącą historii społeczności żydowskiej w Kutnie. Wernisażowi wystawy będzie towarzyszyć otwarty wykład dr Janusza Pawlaka (autora dwóch publikacji o społeczności kutnowskich Żydów) i film dokumentalny. Zostaną także zorganizowane oprowadzania po wystawie dla uczniów kutnowskich szkół podstawowych i średnich. W Kutnie nie była jeszcze prezentowana wystawa dotycząca historii kutnowskich Żydów, stąd potrzeba upowszechnienia wiedzy na temat lokalnej społeczności żydowskiej wśród mieszkańców miasta.