Powrót

Wystawa o Kazimierzu Eigerze

Grant na dofinansowanie wystawy „Casimiro Eiger, polski Żyd, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej”.

Celem projektu była popularyzacja wiedzy na temat Kazimierza (Casimiro) Eigera, który w Kolumbii uważany jest za „ojca współczesnej sztuki Kolumbijskiej”. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia udało się przygotować wystawę, która była prezentowana w budynku starego BUW-u na Kampusie.

Informacje na temat Casimiro Eigera i emigracji polskich Żydów do Ameryki Łacińskiej zostały upowszechnione wśród studentów
i pracowników UW, korpusu dyplomatycznego krajów Ameryki Łacińskiej oraz innych osób zainteresowanych.
Prowadzone są rozmowy z osobami zainteresowanymi pokazaniem wystawy w innych jednostkach.

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 9 000 złotych