Powrót

Cena odmowy

Grant dla Fundacji Ośrodka KARTA na projekt: Opracowanie i publikacja wspomnień Salomona Ledera z lat 1939-45

Fundacja Ośrodka KARTA we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym opublikuje nieznane szerzej wspomnienia lwowskiego adwokata Salomona Ledera, spisane przez niego w Izraelu w latach 1959–1960. Obejmują one lata 1939–1949, w tym okres sowieckiej okupacji Lwowa, aresztowanie i uwięzienie autora przez władze sowieckie, jego udział w tworzeniu armii Andersa, zesłanie do obozu pracy przymusowej, walkę o repatriację do Polski i emigrację do Izraela.