Powrót

Cmentarz żydowski w Woli Michowej

Grant dla gminy Komańcza na remont drogi prowadzącej na cmentarz

W 2018 roku władze gminy Komańcza rozpoczęły program opieki nad cmentarzem żydowskim w Woli Michowej. Nekropolia została nie tylko wysprzątana, lecz także zinwentaryzowana. Przed wejściem na cmentarz stanęła tablica informacyjna. W 2019 roku Komisja Grantowa dofinansowała remont drogi prowadzącej na cmentarz. W kolejnych latach gmina Komańcza planuje zabezpieczyć teren cmentarza, budując ogrodzenie.