Powrót

Cykl 8 spotkań Klubu Książki Żydowskiej

Grant dla Fundacji Żydoteka na realizację projektu „Cykl 8 spotkań Klubu Książki Żydowskiej”

Spotkania Klubu Książki Żydowskiej Fundacji Żydoteka mają na celu popularyzację wiedzy o kulturze Żydów oraz jej wpływie na rozwój kultury polskiej i światowej, zapoznanie z najważniejszymi dziełami literackimi, upamiętnienie wydarzeń historii Żydów poprzez dobór rocznicowych lektur i wzmocnienie tolerancji i wrażliwości społecznej. Spotkania będą odbywać się co miesiąc w Katedrze Judaistyki. Każde spotkanie to rozmowa o wybranej i przeczytanej wcześniej książce – wokół jej tematyki, autora, problematyki, oraz innych tematów, które sprowokuje lektura.