Powrót

Dni Kultury Żydowskiej w Katowicach

Grant dla Miejskiej Biblioteki w Katowicach na realizację projektu Dni Kultury Żydowskiej

Dni Kultury Żydowskiej organizowane przez Miejską Bibliotekę w Katowicach weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych Górnego Śląska. Czwarta edycja została poświęcona dziedzictwu kulturowemu Żydów górnośląskich. Szereg wydarzeń popularnonaukowych i teatralnych przybliżył uczestnikom kulturę polskich i niemieckich Żydów, którzy przed wojną mieszkali w Katowicach.