Powrót

Dziewiąta edycja Pardes Festival

Grant dla Fundacji Spichlerz Kultury na realizację Pardes Festival

Kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej pamięć i wiedza o żydowskim Kazimierzu Dolnym, o wielokulturowym dziedzictwie Lubelszczyzny oraz o wspólnej polsko-żydowskiej historii ulega powolnemu zatarciu. Pardes Festival łączy historię z teraźniejszością: odkrywa wyparte z pamięci, ale żywe w kamieniu, przekazach historycznych, wspomnieniach i dziełach sztuki ślady wielowiekowej obecności żydowskich sąsiadów na Lubelszczyźnie. W 2021 odbyła się dziewiąta edycja festiwalu.