Powrót

Festiwalu Kultury Żydowskiej ZBLIŻENIA

Grant dla Fundacji Kultury Zbliżenia na realizację Festiwalu

Od 9 lat w Gdańsku odbywa się festiwal kultury Zbliżenia, który w swoich założeniach ma pokazać istnienie mniejszości narodowych oraz integrować mieszkańców. Festiwal opiera się na działaniach kulturalnych i edukacyjnych. Jego najnowsza edycja, która zostanie zrealizowana w 2021 roku, odbędzie się pod hasłem „korzenie”. W programie znajdą się warsztat, wykłady, spotkania literackie oraz koncerty, a także prezentacja filmu „W cieniu Wielkiej Synagogi” opowiadający o żydowskiej społeczności Gdańska.