Powrót

Dane z cmentarzy w Żywcu i Kętach

Grant na projekt: „Baza danych inskrypcji
z nagrobków cmentarzy żydowskich
w Żywcu i Kętach”.

Od roku 2006 Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich wykonała i udostępniła pełne spisy 89 cmentarzy z całej Polski, zawierające 101 062 fotografii i opracowanych inskrypcji. Materiały te są dostępne na stronie: cemetery.jewish.org.pl. W ramach swojej działalności Fundacja współpracuje lub współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi instytucjami i działaczami aktywnymi w obszarze dbania o pamięć
o kulturze i historii Żydów polskich, a w 2015 roku została nagrodzona przez IAJGS (Międzynarodowe Stowarzyszenie Żydowskich Towarzystw Genealogicznych).

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia ŻIH Fundacja wykona cyfrowe fotografie wszystkich macew noszących inskrypcje na cmentarzach żydowskich w Żywcu i Kętach, a także dokona transkrypcji i tłumaczenia danych zawartych w inskrypcjach i opublikuje je w ogólnodostępnej bazie danych fundacji wraz z fotografiami, położeniem GPS
i wyszukiwarką osób na stronie Fundacji.

Teks i zdjęcia: Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 5000 złotych