Powrót

Z Białowieży do Izraela, z Izraela do Białowieży

Grant dla Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia oddział terenowy w Białowieży na realizację projektu: „Z Białowieży do Izraela, z Izraela do Białowieży”.

Celem projektu jest kontynuowanie programu badawczo-
-popularyzatorskiego, jakim jest Wirtualne Muzeum Historii Żydów
w Białowieży, które uruchomione zostało w internecie pod adresem www.jewish-bialowieza.pl w maju 2016 roku przez Katarzynę Winiarską w ramach jej stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2016 roku, dzięki dotacji z Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, zrealizowano też projekt filmowy „Ocalony
z Białowieży” – wywiad z jedynym żyjącym Ocalonym z Białowieży, jakiego udało się odnaleźć – Davidem Waldshanem. Wywiad dostępny jest na stronie Muzeum oraz w Archiwum ŻIH. W ramach obecnego grantu twórczyni Muzeum odwiedzi Izrael, gdzie przeprowadzi kwerendę w archiwach Yad Vashem oraz nagra wywiady z potomkami rodzin żydowskich z Białowieży. Zebrane materiały po opracowaniu zasilą bazę informacji w Wirtualnym Muzeum Historii Żydów
w Białowieży. Muzeum prowadzone jest w ramach Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

 

Stoczek panorama

Tekst: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 2.000 złotych