Powrót

Hebrajskie litery

Grant dla Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra na realizację projektu „Hebrajskie litery – kolorowanka dla dzieci”.

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra w roku 2017 opublikuje kolorowankę do nauki pisania i czytania liter hebrajskich dla dzieci i dorosłych, którzy lubią zabawową formę nauki:

część I – nauka liter alfabetu hebrajskiego w formie pisanej i drukowanej, rozpoznawanie liter w prostych słowach i nauka wymowy każdej wprowadzonej litery. Zadania będą uwzględniały wyszukiwanie liter
w prostych wyrazach oraz kolorowanki, ilustrujące słowa hebrajskie, zaczynające się na daną literę alfabetu (np. zwierzęta, rośliny, przedmioty, miejsca etc.).

część II – gry i zabawy, celem których jest utrwalanie znajomości liter hebrajskich (m.in. zagadki rysunkowe, rebusy, labirynty, łączenie wyrazów z literami, rozsypanki wyrazowe, krzyżówki).

część III – słowniczek, który będzie obejmować wszystkie wyrazy występujące w zeszycie, będą zapisane po hebrajsku oraz w wersji fonetycznej. Podsumowaniem opanowanej wiedzy będzie samosprawdzający się test (memory test).

Zabawa jest nauką, nauka zabawą – im więcej zabawy tym więcej nauki.

 

Tekst i projekt okładki: Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra 

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 6.000 złotych