Powrót

Historia i kultura Żydów polskich

Grant dla Fundacji Shalom na realizację
projektu: „Ogólnopolski konkurs „Historia
i kultura Żydów polskich” (13. edycja)
oraz „Na wspólnej ziemi” (9. edycja)
– Etap Centralny”.

Konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” dla uczniów szkół średnich został ogłoszony w 1993 roku w 50. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Od tego czasu, cyklicznie co dwa lata, odbyło się 12 edycji.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Dotychczas w konkursie uczestniczyło około 20 tys. uczniów. Każda edycja przynosiła wzrost liczby uczestników. Otrzymaliśmy szereg oryginalnych prac na znakomitym poziomie. Około stu autorów najlepszych prac jest zapraszanych na egzamin ustny. Laureaci mają zapewniony wstęp na studia na Wydziale Polonistyki i Historii UW oraz w Instytucie Judaistyki UJ, a od br. także w Katedrze Judaistyki UWroc. Główną nagrodą w konkursie jest tygodniowy pobyt w Izraelu.

W 2001r. ze względu na duże zainteresowanie młodzieży konkurs został rozszerzony na szkoły podstawowe i gimnazja pod nazwą „Na wspólnej ziemi”.

Kilka tysięcy uczestników konkursu pogłębia lub zdobywa po raz pierwszy wiedzę o żydowskiej obecności historycznej w Polsce. Reprezentują wszystkie regiony Polski, przede wszystkim te, w których trudno o dobrze zaopatrzone biblioteki i archiwa. Wielu poświęca się badaniu polsko-żydowskiej historii. Niezależnie od wyborów zawodowych stają się wolnymi od uprzedzeń, świadomymi obywatelami otwartego społeczeństwa.

Tekst i zdjęcia: Fundacja Shalom

Wysokość grantu przekazanego przez Stowarzyszenie: 7500 złotych